JULKAISUT

Suomen avantgarden ja modernismin seuran julkaisuja (ISSN 2490-0451). 

Voit tarjota julkaisusarjaan avantgarden ja modernismin tutkimukseen liittyviä artikkeleita ja tutkimuksia, jotka ilmestyvät tällä sivustolla. Julkaisut hyväksyy toimituskunta, johon kuuluvat  Irmeli Hautamäki (dos. HY, JYU), Tomi Huttunen (prof. HY), Marja Härmänmaa (dos. TY), Timo Kaitaro (dos. HY) , Helena Sederholm (prof. Aalto yliopisto) ja Sami Sjöberg (dos. HY). Julkaisusarjaan tarjotut artikkelit vertaisarvioidaan anonyymeina.  Julkaisusarjalle haetaan Jufo-luokitusta 1.

Julkaisusarjassa on tähän mennessä ilmestynyt kolme kirjaa:

Marja-Terttu Kivirinta: Jack Helen Brut ja avantgarde, 2021

Irmeli Hautamäki ja Helena Sederholm (toim) : Avantgarde, tiede ja teknologia, 2019

 Irmeli Hautamäki (toim):  Avantgarde ja politiikka, 2018 

 

Marja-Terttu Kivirinnan tutkimus ”Jack Helen Brut ja avantgarde” johdattaa 1980-luvun suomalaisen taiteen murrokseen tarkastelemalla Jack Helen Brut ryhmän performanssitaidetta. JHB:n toimintaa käsitellään nyt ensimmäistä kertaa avantgarden teorian näkökulmasta selvittämällä JHB:n taiteellisia pyrkimyksiä suhteessa taiteelliseen avantgardeen, teatteritaiteeseen, tanssiin ja kuvataiteisiin.

Kivirinta painottaa Jack Helen Brut ryhmän teosten yhteyttä kuvataiteeseen. Näkemys poikkeaa aiemmin esitetystä ruumiillisuuteen keskittyvästä tulkinnasta. JHB-teoksissa elävän ja liikkuvan ihmiskehon suhde kuvataiteeseen on Kivirinnan mukaan aina ollut alusta saakka keskeinen. Artikkeli tuo esiin myös Jack Helen Brut ryhmän kiinnostuksen William Blaken, romantiikan ajan radikaalin kirjailijan ja kuvataiteilijan tuotantoon.

Marja-Terttu Kivirinnan tutkimus on tärkeä lisä suomalaisen avantgarden tutkimukseen ja se täydentää pian ilmestyvää Avantgarde Suomessa -teosta.

198208 Jack Helen Brut: Valokopio, Helsingin kaupungin taidemuseo, Meilahti

198208 Jack Helen Brut: Valokopio, Helsingin kaupungin taidemuseo, Meilahti

Jack Helen Brut ja avantgarde 

Avaa teksti yllä olevasta linkistä.

 

AVANTGARDE, TIEDE JA TEKNOLOGIA 

Toimittaneet Irmeli Hautamäki ja Helena Sederholm

Avaa kirja allaolevasta linkistä

Avantgarde, tiede ja teknologia

Avantgarde, tiede ja teknologia kirja esittelee tieteen ja taiteen suhdetta  varhaisessa avantgardessa sekä nykyisen tekoälytutkimuksen ja kognitiotieteen kontekstissa.

Tieteellä ja teknologialla on ollut avantgarde-taiteessa tärkeä rooli: monet avantgarde- suuntaukset ovat käyttäneet ennakkoluulottomasti hyväksi tieteellisiä teorioita tai hakeneet inspiraatiota tieteestä.

Nykyisin tieteen ja taiteen rajapinnalla kohtaavat tietotekniikka ja tekoälytutkimus.

Kognitiotiede ja AI  selvittävät ihmisen älykkyyttä ja luovuutta: tässä liikutaan alueella, missä taide voi auttaa tiedettä. Tekoäly kykenee tuottamaan uskottavia taideteoksia, mutta, pystyykö kone tekemään avantgardistisen teoksen, joka haastaa taideinstituution normit?

Kirjassa esitellään mm. säveltäjä, tutkija ja keksijä Erkki Kurenniemien toimintaa. Kurenniemi  oli yksi nykyavantgarden kiinnostavimpia hahmoja, yhdisti työssään tiedettä ja modernia teknologiaa kokeellisen musiikin alueella.

Kirjan kirjoittajat ovat Mauri Kaipainen, Pia Tikka, Micheal Laakasuo, Tomi Slotte Dufva,  Antti Hautamäki, Irmeli Hautamäki, Liisa Välikangas ja Sirkka Jarvenpaa.

Avantgarde_kansi2

Julkaistu 2.12.2019

AVANTGARDE  JA POLITIIKKA
Toimittanut Irmeli Hautamäki

Avaa kirja alla olevasta linkistä!

Avantgarde ja politiikka 18-11

Avantgarde ja politiikka on ensimmäinen kattava suomenkielinen esittely avantgarde- taiteen poliittisista vaikutuksista. Kirja on samalla ensimmäinen osa Suomen avantgarden ja modernismin seuran julkaisusarjassa.

Artikkeleissa tarkastellaan avantgardetaiteen yhteiskunnallisuutta taiteen autonomian ja poliittisten päämäärien ristipaineessa. Kirjan artikkelit kattavat historiallisen avantgarden surrealismista venäläiseen avantgardeen ja futurismiin. Mukana on myös uusinta avantgardea aina posthumanistisesta biorunoudesta kokeelliseen kollaasirunoteen. Kirja tuo esiin myös varhaisen avantgarden potentiaalin nyky-yhteiskunnan kriisien ratkaisussa.

Kirjan artikkelit perustuvat keväällä 2018 pidetyn Suomen avantgarden ja modernismin seuran seminaarin esitelmiin.

Artikkelikokoelman kirjoittajat ovat Irmeli Hautamäki, Timo Kaitaro, Tomi Huttunen, Marja Härmänmaa, Sami Sjöberg, Iida Turpeinen, Sirkka Knuuttila, Minna Henriksson ja Aleksi Lohtaja.

Kansi1_5

Julkaistu 13.11.2018